Em người nhện số nhọ phải đi làm gái gọi kiếm sống trong đa vũ trụ. Tổng số tiền thưởng của bạn không phải là cố định sao? Có thể. Dù sao thì chuyện này cũng đã qua rồi. Bây giờ, tôi nói cho bạn biết , Dù đi đến đâu cũng phải tìm cách rút lại lá thư bảo lãnh đó, cho dù công ty của bạn có biết chuyện thì chỉ cần không có tổn thất thì bạn sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý, nhiều nhất sẽ là vi phạm hệ thống của công ty. Nhưng, phía He Guocai. …? Việc chấp nhận rủi ro cho anh ta có nghĩa là gì? Nếu có chuyện gì xảy ra, rủi ro là của bạn. Bạn vẫn có thể kiểm soát anh ta chứ? Việc anh ta nói dối Nhưng mà! Phía công ty? Tôi nên nói sao đây! Thư tín dụng của He Guocai đã được phát hành chưa. Tôi vừa chuyển các điều kiện đàm phán cho bên kia. Nếu phía châu Phi chấp nhận thì nó sẽ được ban hành. Sẽ có trong vòng hai ngày tới. Có thể là hôm nay à? Ồ.. Tôi không thể loại trừ khả năng này, chẳng hạn như chiều nay anh ấy gọi điện cho He Guocai để thông báo He Guocai chấp nhận các điều kiện đàm phán, sau đó He Guocai lập tức cử người đi lái xe…Quốc gia nào ở Châu Phi? Múi giờ chênh lệch bao nhiêu giờ? Đông Phi… cách chúng ta… chính xác là bốn giờ, không, là…Bây giờ là mấy giờ? Tôi nhìn đồng hồ, Chắc là khoảng bảy giờ thôi. giờ sáng. Tiểu Mỹ cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi kiên quyết nói: Chỉ cần thừa nhận trực tiếp với lãnh đạo công ty rằng để giúp đỡ một người bạn.